SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

ÕPI TRÜKINDUST

Printmeedia erialade lõpetajate tööle saamise protsent on väga kõrge.
Mis põhjustel võiks veel valida trükieriala?

1
Hea palk

Hea töö eest makstakse trükitööstuses hästi, kogenud töötajad on hinnatud igas trükikojas. Vaheldust pakuvad pidevalt muutuvad trükised ja arenev valdkond.

2
Töötingimused

Tänapäeva trükikodades on töö automatiseeritud, aina enam tehakse tööd digitaalsetel trükiseadmetel. Trükiettevalmistajate töö on arvuti taga, foto- ja disainiprogrammidega.

3
Sobib sulle kui..

..sa oled täpne ning sind huvitab tehnika ja seadmed – vali trükkali amet!
..sa oled loov ning soovid kujunduses kätt harjutada – vali trükiettevalmistaja amet!

 UUDISED JA ÜRITUSED

Dokumentide vastuvõtt Tallinna Polütehnikumi Printmeedia erialadele 2022/2023. õppeaastaks algas 16. mai 2022. Tutvu erialadega: Printmeedia: Trükiettevalmistaja Printmeedia: Trükkal Dokumetide vastuvõtt toimub läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.ee. SAISi saab sisse logida ID-kaardi, Mobiili-ID ja HarID konto kaudu. Sisseastumisel nõutavad dokumendid: vanema või eestkostja kirjalik nõusolek vabas vormis, kui õpilaskandidaat on alaealine (vaata näidist); haridust tõendav dokument  ja hinneteleht (vajalikud juhul,…

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit osales rahvusvahelises projektis PRINT YOUR FUTURE partnerina koos Hollandi, Portugali ja Saksamaa kolleegidega. Üheskoos töötati välja uusi viise noorte kaasamiseks trükitööstusesse. Projeki tulemusel valmis veebileht printyourfuture.eu, mis tutvustab noortele trükitööstust ning õppimis- ja karjäärivõimalusi trükitööstuses. Projekti tulemusena valmis Hea tava kogumik KUIDAS LEIDA, KAASATA JA HOIDA UUT PÕLVKONDA, mis jagab soovitusi trüki-, pakendi-…

MIDA TEISED ARVAVAD?

"Trükkalit ootab huvitav töö ja korralik palk."

PEETER RUSSOW, Tallinna Polütehnikum trükkalite kutseõpetaja

Hea trükkal peab olema valmis pidevaks juurdeõppimiseks.

Ala areneb kiiresti ja seadmed muutuvad keerulisemaks. Kuigi on palju räägitud traditsiooniliste trükitehnoloogiate osatähtsuse vähenemisest, ei ole seda siiski juhtunud. Lisaks kuulub siia ka väga kiiresti arenev digitrüki tehnoloogia, mis laiendab trükivõimalusi ja avardab trükitehnoloogia õpilaste võimalusi tööturul.

Elu on näidanud, et valdav enamus selle eriala inimesi jäävad valitud alale truuks. Vähem tähtis pole kindlasti ka töötasu küsimus. Terves maailmas on trükiala töötajate palgad kaugelt üle keskmise, erandiks pole ka Eesti.

"Kui tahad seda tööd hästi teha, õpid kogu aeg midagi juurde."

KEVIN-GREGORI KUBJAS (19), Eestit mitmel rahvusvahelisel võistlusel edukalt esindanud trükkal

Mõistsin, et kui ma lähen gümnaasiumisse, peab sellele järgnema ülikool ning alles siis on mul võimalik leida hea töö. Kui valin gümnaasiumi asemel ametikooli, saan lõpetades nii ametioskused kui ka keskhariduse ja tulevikus võin alati ülikooli edasi õppima minna.

Trükkalitöö eeldab tegelikult eluaegset õppimist ja ainult teooriatundidega seda selgeks ei saa. Vaja on käia trükikojas ja masinatega vahetult kokku puutuda – siis tulevad oskused ja kogemused ja võib öelda, et amet saab selgeks.

SOOVID TULLA ÕPPIMA?

Õppimine toimub spetsialiseerumisega kahel suunal:

1. ofsettrükkija
2. trükiste ettevalmistaja

Omandatakse üldkeskharidus ning eriala baasoskused ja -teadmised.
Sisseastumine toimub põhikooli lõputunnistuse, testi ja vestluse alusel.

Trükiala elukutsed eeldavad huvi tehnilise töö vastu, süsteemsust, hoolikust, täpsust ja detailidesse süüvimise võimet. Suurt tähtsust omab tööülesannete täpne tõlgendamine ja täitmine, töö planeerimine, töövahendite ratsionaalne ja keskkonnaohutu kasutamine. Trükiala kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardites ning trükierialade kutseandja on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit. Loe trükierialade kutse taotlemisest ja tingimustest lähemalt siit

Tule & Trüki on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ja Tallinna Polütehnikumi meedia osakonna ühine keskkond trükierialade tutvustamiseks, õppimivõimaluste ja täiendkoolituste info jagamiseks.

TALLINNA POLÜTEHNIKUM

Pärnu mnt 57, Tallinn
Tel: 610 3601

Loe lisa www.tptlive.ee
E-mail: info@tptlive.ee

EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIT

Suur-Sõjamäe 30, Tallinn
Tel:+372 5836 3046

Loe lisa www.etpl.ee
E-mail: info@etpl.ee

© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!