SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

ÕPI TRÜKINDUST

man-photo

Trükitehnoloogia erialade lõpetajate tööle saamise protsent on väga kõrge.
Mis põhjustel võiks veel valida trükieriala?

1
Hea palk

Hea töö eest makstakse trükitööstuses hästi, kogenud töötajad on hinnatud igas trükikojas. Vaheldust pakuvad pidevalt muutuvad trükised ja arenev valdkond.

2
Töötingimused

Tänapäeva trükikodades on töö automatiseeritud, aina enam tehakse tööd digitaalsetel trükiseadmetel. Trükiettevalmistajate töö on arvuti taga, foto- ja disainiprogrammidega.

3
Sobib sulle kui..

..sa oled täpne ning sind huvitab tehnika ja seadmed – vali trükkali amet!
..sa oled loov ning soovid kujunduses kätt harjutada – vali trükiettevalmistaja amet!

MIDA TEISED ARVAVAD?

"Trükkalit ootab huvitav töö ja korralik palk."

PEETER RUSSOW, Tallinna Polütehnikum trükkalite kutseõpetaja

Hea trükkal peab olema valmis pidevaks juurdeõppimiseks.

Ala areneb kiiresti ja seadmed muutuvad keerulisemaks. Kuigi on palju räägitud traditsiooniliste trükitehnoloogiate osatähtsuse vähenemisest, ei ole seda siiski juhtunud. Lisaks kuulub siia ka väga kiiresti arenev digitrüki tehnoloogia, mis laiendab trükivõimalusi ja avardab trükitehnoloogia õpilaste võimalusi tööturul.

Elu on näidanud, et valdav enamus selle eriala inimesi jäävad valitud alale truuks. Vähem tähtis pole kindlasti ka töötasu küsimus. Terves maailmas on trükiala töötajate palgad kaugelt üle keskmise, erandiks pole ka Eesti.

"Kui tahad seda tööd hästi teha, õpid kogu aeg midagi juurde."

KEVIN-GREGORI KUBJAS (19), Eestit mitmel rahvusvahelisel võistlusel edukalt esindanud trükkal

Mõistsin, et kui ma lähen gümnaasiumisse, peab sellele järgnema ülikool ning alles siis on mul võimalik leida hea töö. Kui valin gümnaasiumi asemel ametikooli, saan lõpetades nii ametioskused kui ka keskhariduse ja tulevikus võin alati ülikooli edasi õppima minna.

Trükkalitöö eeldab tegelikult eluaegset õppimist ja ainult teooriatundidega seda selgeks ei saa. Vaja on käia trükikojas ja masinatega vahetult kokku puutuda – siis tulevad oskused ja kogemused ja võib öelda, et amet saab selgeks.

SOOVID TULLA ÕPPIMA?

Õppimine toimub spetsialiseerumisega kahel suunal:

1. ofsettrükkija
2. trükiste ettevalmistaja

Omandatakse üldkeskharidus ning eriala baasoskused ja -teadmised.
Sisseastumine põhikooli lõputunnistuse, testi ja vestluse alusel.

Trükiala elukutsed eeldavad huvi tehnilise töö vastu, süsteemsust, hoolikust, täpsust ja detailidesse süüvimise võimet. Suurt tähtsust omab tööülesannete täpne tõlgendamine ja täitmine, töö planeerimine, töövahendite ratsionaalne ja keskkonnaohutu kasutamine. Trükiala kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardites.

TALLINNA POLÜTEHNIKUM

Pärnu mnt 57, Tallinn
Tel: 610 3601

Loe lisa www.tptlive.ee
E-mail: info@tptlive.ee

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit  KÜLASTA LEHTE

© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!