SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

ÕPI TRÜKINDUST

Printmeedia erialade lõpetajate tööle saamise protsent on väga kõrge.
Mis põhjustel võiks veel valida trükieriala?

1
Hea palk

Hea töö eest makstakse trükitööstuses hästi, kogenud töötajad on hinnatud igas trükikojas. Vaheldust pakuvad pidevalt muutuvad trükised ja arenev valdkond.

2
Töötingimused

Tänapäeva trükikodades on töö automatiseeritud, aina enam tehakse tööd digitaalsetel trükiseadmetel. Trükiettevalmistajate töö on arvuti taga, foto- ja disainiprogrammidega.

3
Sobib sulle kui..

..sa oled täpne ning sind huvitab tehnika ja seadmed – vali trükkali amet!
..sa oled loov ning soovid kujunduses kätt harjutada – vali trükiettevalmistaja amet!

 UUDISED JA ÜRITUSED

Tule ja Trüki avas YOUTUBE’i kanali, millelt leiab PrintMeedia LIVE klipid ja trükiameteid- ning ettevõtteid tutvustavad videod. Tarkust toovad 1-minuti loengud: “Me elame trükitud maailmas!” “Miks homo sapiensil kunagi üleüldse tekkis vajadus midagi tiražeerida” “Kust tuleb ja kuhu läheb paber ehk paber on roheline materjal” “Milleks meile pakendid?” Lisaks näed: … kuidas tuunida autot ……

Inspiratsioonipäev noorte õppimis- ja karjäärivalikute tegemiseks. 26. mail kell 14.00-15.30 toimub Eestis esimest korda gümnasistidele ja põhikooli lõpuklassidele suunatud trükierialasid tutvustav üritus „PrintMeedia LIVE“. Tule vaatama milline on trükitud maailm meie ümber ning millised on selles valdkonnas noortele suunatud õppimis- ja karjäärivõimalused. Oma kogemust jagavad nii noored start-up tegijad kui ka edukad ettevõtjad. Inspiratsioonipäeva modereerib…

MIDA TEISED ARVAVAD?

"Trükkalit ootab huvitav töö ja korralik palk."

PEETER RUSSOW, Tallinna Polütehnikum trükkalite kutseõpetaja

Hea trükkal peab olema valmis pidevaks juurdeõppimiseks.

Ala areneb kiiresti ja seadmed muutuvad keerulisemaks. Kuigi on palju räägitud traditsiooniliste trükitehnoloogiate osatähtsuse vähenemisest, ei ole seda siiski juhtunud. Lisaks kuulub siia ka väga kiiresti arenev digitrüki tehnoloogia, mis laiendab trükivõimalusi ja avardab trükitehnoloogia õpilaste võimalusi tööturul.

Elu on näidanud, et valdav enamus selle eriala inimesi jäävad valitud alale truuks. Vähem tähtis pole kindlasti ka töötasu küsimus. Terves maailmas on trükiala töötajate palgad kaugelt üle keskmise, erandiks pole ka Eesti.

"Kui tahad seda tööd hästi teha, õpid kogu aeg midagi juurde."

KEVIN-GREGORI KUBJAS (19), Eestit mitmel rahvusvahelisel võistlusel edukalt esindanud trükkal

Mõistsin, et kui ma lähen gümnaasiumisse, peab sellele järgnema ülikool ning alles siis on mul võimalik leida hea töö. Kui valin gümnaasiumi asemel ametikooli, saan lõpetades nii ametioskused kui ka keskhariduse ja tulevikus võin alati ülikooli edasi õppima minna.

Trükkalitöö eeldab tegelikult eluaegset õppimist ja ainult teooriatundidega seda selgeks ei saa. Vaja on käia trükikojas ja masinatega vahetult kokku puutuda – siis tulevad oskused ja kogemused ja võib öelda, et amet saab selgeks.

SOOVID TULLA ÕPPIMA?

Õppimine toimub spetsialiseerumisega kahel suunal:

1. ofsettrükkija
2. trükiste ettevalmistaja

Omandatakse üldkeskharidus ning eriala baasoskused ja -teadmised.
Sisseastumine toimub põhikooli lõputunnistuse, testi ja vestluse alusel.

Trükiala elukutsed eeldavad huvi tehnilise töö vastu, süsteemsust, hoolikust, täpsust ja detailidesse süüvimise võimet. Suurt tähtsust omab tööülesannete täpne tõlgendamine ja täitmine, töö planeerimine, töövahendite ratsionaalne ja keskkonnaohutu kasutamine. Trükiala kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardites ning trükierialade kutseandja on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit. Loe trükierialade kutse taotlemisest ja tingimustest lähemalt siit

Tule & Trüki on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ja Tallinna Polütehnikumi meedia osakonna ühine keskkond trükierialade tutvustamiseks, õppimivõimaluste ja täiendkoolituste info jagamiseks.

TALLINNA POLÜTEHNIKUM

Pärnu mnt 57, Tallinn
Tel: 610 3601

Loe lisa www.tptlive.ee
E-mail: info@tptlive.ee

EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIT

Suur-Sõjamäe 30, Tallinn
Tel:+372 5836 3046

Loe lisa www.etpl.ee
E-mail: info@etpl.ee

© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!