1
Tööülesanded

Tema tööülesandeks on trükimasina või -seadme abil trükkimine. Ta jälgib ja kontrollib pidevalt kogu tööprotsessi. Ta tegeleb masina häälestamise ning trükitava materjali (nt paber) ettevalmistamisega. Tavaliselt kuulub trükkali kohustuste hulka ka trükimasina hooldus: puhastamine, õlitamine, reguleerimine, kulumaterjalide vahetamine ja sellega seotud arvestuse pidamine.

2
Vajalikud Oskused

Trükkali elukutse eeldab keeruka seadmepargi käsitsemis- ja hooldusoskust. Trükkalid spetsialiseeruvad vastavalt kasutatavale tehnoloogiale või masinatüübile. Kindlasti on vajalik hea värvitaju. Õigete töövõtete valimine eeldab majanduslikku mõtlemist. Trükkal teeb koostööd ülejäänud meeskonna liikmetega ning kõrgema taseme trükkal tegeleb ka meeskonna juhtimisega.

3
Kutsesobivus

Trükitööstus areneb kiiresti – töötingimused paranevad ja enamuse tööst teevad tänapäeval masinad ja automaatika. Töötaja ülesandeks jääb masinate seadistamine, nende töö jälgimine ja juhtimine.

Trükkali töö iseloom eeldab head tervislikku seisundit, kohanemisvõimet ja füüsilise ning vaimse pinge taluvust. Trükimasinaga töötamiseks tuleb seista palju püstijalu ning seadistusoperatsioonid võivad väsitada silmi. Vaimse ja füüsilise töö skaalal on trükkali amet eelkõige mehaaniline. Põhilisteks töömaterjalideks on paber, kartong ja trükivärvid. Masinate tööst tingitud vibratsiooni ja müra summutamiseks kasutatakse kõrvaklappe.

Trükkalite tööaeg on paika pandud vahetuste graafiku alusel, üks vahetus kestab 8 tundi. Hommikuste ajalehtede trükkimine toimub hilisõhtul ja öösel, veidi pikema ilmumistsükliga ajakirju trükitakse päevasel ajal. Reklaamtrükiseid, raamatuid ja digitaaltrükiseid trükitakse päeval, sageli kasutatakse hommikuses ja õhtuses vahetuses töötamist.

Jüri Muttika proovib trükiameteid

Print Meedia erialade õppimise võimalused Tallinna Polütehnikumis

Jüri Muttika uurib, mis on ofsettrükk

Jüri Muttika trükib omale T-särgi