1
Trükiste järeltöötleja

Järeltöötluses on säilinud veel käsitsitöö, kuid aina enam kasutatakse erinevaid järeltöötlusseadmeid. Seadmete abil saab trükitud poognaid lõigata, voltida, komplekteerida, lakkida, stantsida ja köita. Järeltöötluse hulka kuuluvad ka toodete pakendamine ja postitus, mis eriti ajalehtede tootmisel on oluline tööprotsess, hõlmates spetsiaalseid automatiseeritud liine ja masinaid.

2
Vajalikud oskused

Järeltöötleja tunneb erinevaid järeltöötlustehnoloogiaid ja -materjale ning suudab neid optimaalseimal viisil kasutada. Ta valdab tööprotseduure erinevatel liinidel ja seadmetel (nt köitemasinad) ning oskab seadistada masinaid tööks erinevate materjalidega. Suurt tähtsust omab põhjalik materjalitundmine ja oskus näha trükist kui tervikut.

3
Köitemasina operaator

Köitekodades töötavad järeltöötlusseadmetel operaatorid, kes käsitsevad ja jälgivad masinaid, mis köidavad raamatuid, ajalehti, ajakirju, katalooge jms. Töö sisaldab trükise formaati lõikamist, voltimist, liimimist ja kiirköitmist. Operaatorid jälgivad ka köitele kujutisi pressivate või kuldavate masinate tööd.

Jüri Muttika proovib trükiameteid

Print Meedia erialade õppimise võimalused Tallinna Polütehnikumis

Jüri Muttika valmistab lõputu voldiku