SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

Tallinna Polütehnikumi LAHTISTE USTE PÄEV toimub 18. mail 2018 kell 10.00-14.00. Tutvu erialadega, osale koolimaja tutvustaval ekskursioonil, pane oma oskused proovile töötubades ja uuri kooli infot otse asjatundjatelt – õpilastelt ja õpetajatelt! Loe edasi!

Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse sihtrühmadeks on: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+. Täiendusõppe koolituste info: Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604, 53 048 233, kursused@tptlive.ee Avaldus kursusele registreerimiseks: docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne pdf-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne Täidetud ja allkirjastatud avaldus palume saata: kas postiaadressil: Tallinna…

2016-2017 õppeaastal alustab Trükiliit stipendiumi maksmisega kutseõppe edukale õpilasele. Stipendiumi eesmärk on olla täiendavaks motivaatoriks eriala edukaks omandamiseks. Stipendium määratakse liidu poolt õpilasele (tulevasele stipendiaadile) kooli ettepanekul nende hulgast, kes pole õppevõlglased, kes on sooritanud kõik stipendiumi maksmisele eelneva semestri eksamid ja arvestused (ning tähtaegselt kaitsnud praktikaaruande) ning kelle isikuomadused on kooskõlas kutsestandardis olevate nõuetega….

2016 a sügisel avab Tallinna Tehnikakõrgkool uue eriala – Tootmine ja tootmiskorraldus. Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi, tase 6 kutsestandardiga. Eriala lõpetaja saab tootmisjuhi kutse. Eriala lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal. Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks…

13. mail toimub Tallinna Polütehnikumis Lahtiste Uste Päev (kell 11:00-15:00), mille raames on võimalik tutvuda õppimistingimustega ning saab ka erialast lisainfot. Toimuvad erialasid tutvustavad töötoad ja avatud õppetunnid, anname ülevaate välispraktika võimalustest, esitleme huviringide ja õpilasesindese tegevust, soovijatele jagavad nõu karjäärinõustajad. Lisaks toimub veel palju põnevat, millest saad teada, kui tuled kohale! Dokumentide vastuvõtt 2016-2017…

Alates veebruarist avab Tallinna Polütehnikum jälle uue rühma trükiste järeltöötlejatele. Järeltöötlusseadmete operaatori kursus on hea võimalus koolitada oma töötajaid, kes varasemalt ei ole saanud sel kursusel osaleda või on ettevõttes alles alustanud. Õppetöö on üles ehitatud järgmiselt: * Õppeaeg 5 kuud (veebruar – juuni) * 8 kolmepäevast (N-L) õppesessiooni * Õpingute lõppedes sooritatakse trükiste järeltöötlusseadmete…

Tallinna Polütehnikumi jõudis digitaalne trükimasin Xerox Versant 2100 koos EFI printserveriga. Digitaalseadmete kasutamine trükisektoris suureneb aastast-aastasse ning uus digitrükiseade lubab täiesti uuel tasemel kaasaegseid tehnoloogiaid õpetada: uute seadmete ja tarkvara baasil on võimalik koolitada mujal maailmas võidukäiku tegeva Print On Demand ja Variable Data Printing tehnoloogia spetsialiste ja neid tootmispõhimõtteid praktikas kohe ka rakendada. Digitaalse…

Tallinna Polütehnikum ja metallpakendite tootmisettevõte AS Metaprint astusid reaalsete sammudega töökohapõhise õppe koostöö suunas. 14. augustil 2015 andis AS Metaprint tegevjuht Martti Lemendik Tallinna Polütehnikumi direktorile Kalle Sammal’ile üle Encupack UV-trükitehnoloogia simulaatori prototüübi ehk tõsise tootmismängu (rahvusvahelise IT-mängutööstuse nn “Creative Serious Gaming” valdkond töötajate ettevalmistamiseks ning täiendõppeks trükitööstusele). “Hindame kõrgelt Tallinna Polütehnikumi tööd noorte õpetamisel…

Page 2 of 2 1 2
© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!