SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

Tallinna Polütehnikum ja metallpakendite tootmisettevõte AS Metaprint astusid reaalsete sammudega töökohapõhise õppe koostöö suunas. 14. augustil 2015 andis AS Metaprint tegevjuht Martti Lemendik Tallinna Polütehnikumi direktorile Kalle Sammal’ile üle Encupack UV-trükitehnoloogia simulaatori prototüübi ehk tõsise tootmismängu (rahvusvahelise IT-mängutööstuse nn “Creative Serious Gaming” valdkond töötajate ettevalmistamiseks ning täiendõppeks trükitööstusele).

“Hindame kõrgelt Tallinna Polütehnikumi tööd noorte õpetamisel ning peame oluliseks, et õppeprotsessis oleks kasutada kaasaegseim võimalik tehnoloogia”, ütles Martti Lemendik simulaatorit üle andes.

OECD majandusülevaadetes tuuakse tihti välja töökohapõhist kutseõpet ning viidatakse seejuures edukamate maade praktikatele nagu näiteks Saksamaa.

Kohtumisel jäi kõlama Tallinna Polütehnikumi direktori Kalle Sammali probleemi tõstatus, et: “Hoonete ja taristu heas korras hoidmisega saavad koolid ilmselt suhteliselt hõlpsasti hakkama, kuid soetatud uute õppevahendite ja -seadmete efektiivseks kasutamiseks on vaja pöörata tähelepanu ka inimressursi arendamisele. Tehnikavaldkonna koolide ees on hoopis suurem ja raskem väljakutse: leida koolitööle vastava ala tippspetsialiste ja praktikuid. Motiveerida ning vajadusel toetada neid, et oleks võimalik nende suurest teadmiste- ja kogemustepagasist edastada killukesi ka noortele, kes alles on asunud omandama mõnd tehnilist eriala.”

Kaasaegse kutseõppe arendamisel peaks olema üheks prioriteediks riiklik toetusstruktuur või kutseõpetaja ameti suurem väärtustamine, mis motiveeriks tippspetsialiste. Siin on hea võtta eeskuju kesk-euroopa (näiteks: Taani, Holland) kutseõppe korraldusest, kus kutseõpetajateks palgatakse oma ala tipptegijaid ning tagatakse ka spetsialisti varasem elukvaliteet.

© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!