SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

Tallinna Polütehnikumi jõudis digitaalne trükimasin Xerox Versant 2100 koos EFI printserveriga. Digitaalseadmete kasutamine trükisektoris suureneb aastast-aastasse ning uus digitrükiseade lubab täiesti uuel tasemel kaasaegseid tehnoloogiaid õpetada: uute seadmete ja tarkvara baasil on võimalik koolitada mujal maailmas võidukäiku tegeva Print On Demand ja Variable Data Printing tehnoloogia spetsialiste ja neid tootmispõhimõtteid praktikas kohe ka rakendada.

Digitaalse trükimasina hange toimus Vabariigi Valitsuse 19.06.2008.a. korralduse nr. 281 “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringute kava 2007 – 2015 ja projekti nr 2.5.0201.15-0090 „Digitaalne trükiseade koos printserveriga“ raames.

© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!