SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

2016-2017 õppeaastal alustab Trükiliit stipendiumi maksmisega kutseõppe edukale õpilasele. Stipendiumi eesmärk on olla täiendavaks motivaatoriks eriala edukaks omandamiseks.

Stipendium määratakse liidu poolt õpilasele (tulevasele stipendiaadile) kooli ettepanekul nende hulgast, kes pole õppevõlglased, kes on sooritanud kõik stipendiumi maksmisele eelneva semestri eksamid ja arvestused (ning tähtaegselt kaitsnud praktikaaruande) ning kelle isikuomadused on kooskõlas kutsestandardis olevate nõuetega.

Kutseõppe edukale õppijale (stipendiaadile) määratakse ettevõtte stipendium üheks õppeaastaks. Stipendiumi netosumma on 500 eurot, mis makstakse välja semestri jooksul neljas osas.

Stipendiaadil on võimalik soovi korral läbida praktika mõnes liidu trüki- või pakendiettevõttes.

© 2016 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit – Tule ja trüki!